culturagalega.org

Qué é o Álbum?
Bibliografía>

ARRIZADO, P.,

“Enriqueta Otero. As mil argalladas dunha resistente”, A Nosa Terra, , n. 97 (1980), p. 7-8

AXEITOS, X.L. (coord.):

Rafael Dieste (1889-1891). Unha Fotobiografía, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1995.

BACHOFEN, J.J.:

El Matriarcado , Madrid, Akal, 1987.

BÁRCENA, Dorotea:

Unha vida en furgoneta = Una vida en furgoneta,Unha vida en furgoneta = Una vida en furgoneta, Madrid, Fundación Aisge, T&B Editores, 2011.

BARREIRO DE VÁZQUEZ VARELA, B.,

Brujos y astrólogos de la Inquisición en Galicia y el famoso Libro de San Cipriano,Madrid, Akal, 1973 (A Coruña, Losa, 2003).

BELLO VÁZQUEZ, R.,

Mulher, nobre, ilustrada, dramaturga, Osmia de Teresa de Mello Breyner no sistema literário português (1788-1795), Santiago de Compostela, Laiovento, 2005.

BERAMENDI, Justo G. (ed.):

Obra política de Ramón Villar Ponte, Ediciós do Castro, Serie Documentos, nº 79, 1991. Contén notas biográficas de Xosé Mª Monterroso Devesa.

BERAMENDI, X.G.,

De provincia a nación: historia do galeguismo político, Vigo, Edicións Xerais, 2008.

BERMEJO BARRERA, J.C.:

Relixión e sociedade na Galicia antiga ,Santiago, Lóstrego, 2008.

Bermúdez, Teresa:

Unha lectura de Adiós María de Xohana Torres,Vigo Xerais, 2002

BLANCO GARCÍA, C.,

“O antisufraxismo e a condición femenina en A muller galega de F. Herrera Garrido”,Grial, nº 92 (1986)

BLANCO, C.,

Literatura Galega da muller,Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1991, p. 233-274.

BLANCO, C.,

“Xela Arias, Ana Romaní, Pilar Cibreiro”,en Literatura Galega de Muller, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1992.

BLANCO, CARME,

“Xosefa Iglesias Vilarelle e o primeiro catón galego”,A Trabe de Ouro. Santiago de Compostela, t.1, ano 4, n. 13 (xan.-marzo 1993) ; pp. 79-85.

BLANCO, CARMEN:

“Nais de tinta: Dora e Pura Vázquez, Luz Pozo Garza e Pilar Vázquez Cuesta”,Unión Libre. Cadernos de vida e culturas , 1 (1996), p. 67-96.

Blanco, Carmen:

“Morrer no mar de mulleres desecado. Unha lectura de Adiós María de Xohana Torres”en Galicia & Terranova & Labrador: Comparative studies on economic, political and socio-cultural processes, Xaquín S. Rodríguez Campos e Xosé M. Santos Solla (eds.), p. 181-191, Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicació

BLANCO, R.:

Poesías de Nicolasa Añón, Outes, Asociación Cívico-cultural Terra de Outes, 2014.

BOLUFER PERUGA, M.,

Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad en la España del siglo XVIII, Valencia, Alfons el Magnanim, 1998.

BOROBÓ [R. García Domínguez)]:

“As películas de Antón Beiras e ss”,O novelo dos anacos e outros exemplos, Santiago de Compostela, Universidade, 2002, p. 84-105

BOROBÓ,

La tremenda niñez de la Bella Otero,Santiago de Compostela, El Correo Gallego, 1992, (Biblioteca 114)