culturagalega.org

Qué é o Álbum?
Bibliografía>

VILLARES, R.:

A Historia ,Vigo, Galaxia,

VILLAVERDE SOLAR, Mª D.,

“Liñares y Rodeiro: dos escultores compostelanos del siglo XIX”, Compostellanum, XLV (2000), p. 813-840.

VV. AA.

AUTORAS en la Historia del Teatro Español, tomo II, Madrid, Asociación de Directores de Escena de España, 1997.

VV.AA.,

SIC vos non vobis: 150 años de Archiveros y Bibliotecarios, Madrid, Biblioteca Nacional, 2008.

VV.AA.:

La Real Expedición filantrópica de la vacuna. Historia completa de la expedición. [Citado 2004-05-14]. Dispoñible en: http:www.csic.es/prensa/vacuna.html

VV.AA.:

Actas do congreso de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo.Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Universidade, 3 v.

VV.AA.:

PRADO Figueiral, Jesusa, en Repertorio do exílio galego,Santiago de Compostela, Arquivo da Emigración Galega, 2001 Descarga aquí Repertorio do exílio galego

VV.AA.:

Entrevista nº 1072, Fondo HISTORGA (AHUS/AEG) realizada por Pilar Cagiao Vila a Maruxa Villanueva en Padrón o 17 de xuño de 1997.

VV.AA.:

Bicentenario de la expedición de la vacuna de Balmis y Salvany. [Citado 2004-06-14]. Dispoñible en: http:www.diariomedico.com/grandeshist/expedicionBalmis.pdf.

VV.AA.:

PLÁSTICA Gallega, Vigo: Caja de Ahorros Municipal, 1980

vv.aa.:

Festa da Palabra Silenciada. Especial Xohana Torres, nº 4, p. 3-48, 1987

VV.AA.:

As mulleres na obra de Frei Martín Sarmiento: 1695-1772,Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2002

VV.AA.:

MUJERES en el arte español (1900-1984): [catálogo de exposición], Madrid: Centro Cultural del Conde Duque, 1984

VV.AA.:

“Ruibal, Mercedes” en Gran Enciclopedia Gallegatomo XXVII, p134, 1974

VV.AA.:

Mercedes Ruibal. Exposición Antológica,>, [catálogo], Vigo, Casa das Artes, 1993.

VV.AA.:

“Para todos y para Carmiña”.Página 12, Bos Aires, 28 de setembro de 2002.

VV.AA.:

“Carmen Cornes, emigrante e nai dun desaparecido”,A Nosa Terra, Vigo, n.º 417 (25 de xaneiro de 1990), p. 4.

VV.AA.:

A ARTE inexistente : as artistas galegas do século XX: [catálogo de exposición] Auditorio de Galicia, setembro-novembro 1995, Santiago de Compostela: Auditorio de Galicia, 1995

VV.AA.:

MARUJA Mallo,Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, 2003.

VV.AA.:

Arquivo do Instituto Rosalía de Castro,Instituto Nacional de Ensino Medio de Santiago, Folla de Servizos de M.ª Pura Lorenzana Prado.