culturagalega.org

Qué é o Álbum?
Bibliografía>

VV.AA.:

As mulleres na obra de Frei Martín Sarmiento: 1695-1772,Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2002

VV.AA.:

MUJERES en el arte español (1900-1984): [catálogo de exposición], Madrid: Centro Cultural del Conde Duque, 1984

VV.AA.:

“Ruibal, Mercedes” en Gran Enciclopedia Gallegatomo XXVII, p134, 1974

VV.AA.:

Mercedes Ruibal. Exposición Antológica,>, [catálogo], Vigo, Casa das Artes, 1993.

VV.AA.:

“Para todos y para Carmiña”.Página 12, Bos Aires, 28 de setembro de 2002.

VV.AA.:

“Carmen Cornes, emigrante e nai dun desaparecido”,A Nosa Terra, Vigo, n.º 417 (25 de xaneiro de 1990), p. 4.

VV.AA.:

A ARTE inexistente : as artistas galegas do século XX: [catálogo de exposición] Auditorio de Galicia, setembro-novembro 1995, Santiago de Compostela: Auditorio de Galicia, 1995

VV.AA.:

MARUJA Mallo,Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, 2003.

VV.AA.:

Arquivo do Instituto Rosalía de Castro,Instituto Nacional de Ensino Medio de Santiago, Folla de Servizos de M.ª Pura Lorenzana Prado.

VV.AA.:

MARUJA Mallo,Madrid, Galeria Guillermo de Osma, 1992

vv.aa.:

Arquivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela, Expedientes persoais, atado 476, exp. 16.

VV.AA.:

Corpus de Inscripciones Romanas de Galicia , I-II, Gerardo Pereira Menaut (dir.), Consello da Cultura Galega, 1991-1994.

VV.AA.:

“PILAR Castillo”,Andaina, 32 (2002), p. 56.

VV.AA.:

Corpus Inscriptionum Latinarum , Berlín.

VV.AA.:

“Del homenaje a Mercedes Vieito de Bouza”,Eco de Galicia: Revista gráfica y de información de la colonia en Cuba, 196 (1917), p 7-11.

VV.AA.:

GRAN Enciclopedia Gallega,Gijón, Silverio Cañada, t. VII, p. 165.

VV.AA.:

CATÁLOGO Carmen de Legísima, Vigo, Caixavigo, 1979.

VVAA:

As Marías,Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago de Compostela, 2007.

VVAA:

Historia de Galicia, A Nosa Terra, 1991

VÄÄNÄNEN, V.,

Le journal-épître d'Égérie (Itinerarium Egeriae). Étude linguistique,Helsinki, Annales Academiae Scientiarum Fennicae, 1987.