culturagalega.org

Qué é o Álbum?

Indice alfabético


Ambitos de ocupación

> inicio > abadesas de Sobrado de Trives > extras

 abadesas de Sobrado de Trives

Comentario lingüístico a algunos documentos del monasterio de San Salvador de Sobrado de Trives


PENSADO, José Luís: “Comentario lingüístico a algunos documentos del monasterio de San Salvador de Sobrado de Trives”.
A documentación medieval do mosteiro feminino de San Salvador de Sobrado de Trives pon de manifesto como este cenobio foi un dos primeiros en proceder á substitución do latín polo romance tal e como evidencian os estudos recentes de Pichel Gotérrez, Souto Cabo, Boullón Agrelo e Montegudo. Mais xa con anterioridade os documentos de Sobrado de Trives chamaron a atención de filólogos.
Fonte: Boletín de la Real Academia Gallega, T. 30, nº 351 (1969), p. 163-177. Dispoñible en: http://www.realacademiagalega.org/imaxin-boletins-web/paxinas.do?id=193&d-447263-p=2

baixa o documentoDescárgao aquí...