Atalaia

Abril / 2012
Casa da Parra (Santiago)
Abril / 2012
Fundación RAC. Rosón Arte Contemporáneo (Pontevedra)
Abril / 2012
Pazo da Cultura (Pontevedra)
Abril / 2012
Consello da Cultura Galega (Santiago)
Abril / 2012
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Abril / 2012
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Maio / 2012
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Maio / 2012
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Maio / 2012
Galería About Art (Pontevedra)
Maio / 2012
Sala X (Pontevedra) / Facult. BB.AA. Pontevedra. Univ. Vigo
Maio / 2012
Kiosco Alfonso (A Coruña)
Maio / 2012
Galería Marisa Marimón (Ourense)
Maio / 2012
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Maio / 2012
Fundación Barrié de la Maza (sede A Coruña)
Maio / 2012
Fundación María José Jove (A Coruña)
Xuño / 2012
FAC Peregrina. Furancho de Arte Contemporánea (Santiago)
Xuño / 2012
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Xuño / 2012
Galería Metro (Santiago)
Xuño / 2012
Casa Galega da Cultura (Vigo)
Xuño / 2012
Museo do Mar (Vigo)