Atalaia

Abril / 2011
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Abril / 2011
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Marzo / 2011
Galería Factoría Compostela (Santiago)
Marzo / 2011
Fundación RAC. Rosón Arte Contemporáneo (Pontevedra)
Marzo / 2011
Sala Alterarte (Ourense) / Campus Ourense. Univ. Vigo
Marzo / 2011
Museo Fundación Eugenio Granell (Santiago)
Marzo / 2011
Museo Fundación Eugenio Granell (Santiago)
Marzo / 2011
Sala X (Pontevedra) / Facult. BB.AA. Pontevedra. Univ. Vigo
Febreiro / 2011
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Febreiro / 2011
Museo do Mar (Vigo)
Febreiro / 2011
Fundación Laxeiro (Vigo)
Xullo / 2010
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Febreiro / 2011
Galería Espacio 48 (Santiago)
Novembro / 2010
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Novembro / 2010
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Xaneiro / 2011
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Xaneiro / 2011
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Outubro / 2010
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Outubro / 2010
Centro Torrente Ballester (Ferrol)