Atalaia

Outubro / 2010
Igrexa de San Domingos de Bonaval (Santiago)
Outubro / 2010
Galería Clérigos (Lugo)
Outubro / 2010
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Novembro / 2010
Galería Trinta (Santiago)
Novembro / 2010
Sala Alterarte (Ourense) / Campus Ourense. Univ. Vigo
Novembro / 2010
Galería Ana Vilaseco (A Coruña)
Novembro / 2010
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Novembro / 2010
Galería Atlántica Centro de Arte (A Coruña)
Novembro / 2010
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Novembro / 2010
Galería SCQ (Santiago)
Novembro / 2010
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Novembro / 2010
Galería PM8 (Vigo)
Decembro / 2010
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Decembro / 2010
Galería Marisa Marimón (Ourense)
Decembro / 2010
Galería Bacelos (Vigo)
Decembro / 2010
Galería Trinta (Santiago)
Decembro / 2010
Galería Espacio 48 (Santiago)
Decembro / 2010
Galería Factoría Compostela (Santiago)
Decembro / 2010
Auditorio de Galicia (Santiago)