Atalaia

Setembro / 2012
Galería Bacelos (Vigo)
Setembro / 2012
Museo do Pobo Galego (Santiago)
Setembro / 2012
ÁGORA (A Coruña)
Agosto / 2012
Galería 9THE13 (A Coruña)
Agosto / 2012
Galería Monty4 (A Coruña)
Agosto / 2012
Galería A.dFuga (Santiago)
Agosto / 2012
Galería About Art (Pontevedra)
Agosto / 2012
Notice (8): Undefined index: Entidad [APP/views/themed/atalaia/web/eventos.ctp, line 112]
Setembro / 2012
Centro Cultural Marcos Valcárcel (Deputación de Ourense)
Setembro / 2012
Galería Bus Station Space (Santiago)
Agosto / 2012
Concellería de Cultura do Concello da Coruña (A Coruña)
Xaneiro / 2013
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Setembro / 2012
Sala X (Pontevedra) / Facult. BB.AA. Pontevedra. Univ. Vigo
Xullo / 2012
Galería Arte Menudo (Lugo)
Xullo / 2012
Museo de Belas Artes da Coruña
Xullo / 2012
Galería Metro (Santiago)
Abril / 2013
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Xuño / 2012
Galería About Art (Pontevedra)
Xuño / 2012
Galería Monty4 (A Coruña)