Atalaia

Xullo / 2012
Galería Clérigos (Lugo)
Xullo / 2012
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Xullo / 2012
Galería Vilaseco Hauser (A Coruña)
Xullo / 2012
Galería Metro (Santiago)
Xullo / 2012
Galería Arte Menudo (Lugo)
Xullo / 2012
Galería Arte Menudo (Lugo)
Xullo / 2012
Galería Espacio 48 (Santiago)
Xullo / 2012
Museo de Belas Artes da Coruña
Xullo / 2012
Museo de Pontevedra
Xullo / 2012
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Xullo / 2012
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Agosto / 2012
Galería Moret Art (A Coruña)
Agosto / 2012
Concellería de Cultura do Concello da Coruña (A Coruña)
Agosto / 2012
Galería 9THE13 (A Coruña)
Agosto / 2012
Galería Monty4 (A Coruña)
Agosto / 2012
Notice (8): Undefined index: Entidad [APP/views/themed/atalaia/web/eventos.ctp, line 112]
Agosto / 2012
Galería About Art (Pontevedra)
Agosto / 2012
Galería A.dFuga (Santiago)
Setembro / 2012
Galería Bus Station Space (Santiago)
Setembro / 2012
Galería Vilaseco Hauser (A Coruña)