Atalaia

Elena García Jiménez. Deutsche Kurzgeschichten, II. 2012. Libro intervido, 80 x 85 cm.
> Elena García Jiménez. Decisións e contextos
Datas: 31/05/2012 - 15/09/2012

Descrición

Elena García Jiménez (Madrid, 1980), reside en Berlín. A súa experiencia nómada, despois de vivir en diferentes cidades europeas, sérvelle á artista para investigar sobre os mecanismos da construción da imaxe na memoria nun proceso de recontextualización.

Fonte: Galería adhoc.