Atalaia

Manuel Ocampo, Sen título, 2011. Óleo sobre lenzo, 60 x 40 cm
> Manuel Ocampo. Os Rebeldes da Abstracción e A Caca Fantasma da Pintura
Datas: 23/09/2011 - 12/11/2011

Artistas

Manuel Ocampo

Descrición

Manuel Ocampo (Quezon City, Filipinas, 1965), expón novamente na Galería adhoc, presentando parte da súa recente producción. Ademais, nesta cita viguesa mostra unha instalación pictórica creada especificamente para o espazo, de xeito que cadros e instalación comparten contido e título da mostra: Os Rebeldes da Abstracción e A Caca Fantasma da Pintura.

"Cando cada obra é unha obra conceptual -ou supón unha crítica e superación das estratexias de representación e dos mecanismos de desexo da imaxe-, cal é o atractivo da figura? Emprego o absurdo coa fin de perturbar as nocións de forma e organización. Un rexeitamento da mestría, estratexias primitivas e intentos errados na representación dunha declaración coherente ou dun estilo. Desentraño o fracaso fundamental para o meu traballo -e un enfoque para representar a forma (tanto humana como animal) a rentes da incapacidade para interpretar a totalidade. A fin de contas, un non pode chegar obxectivamente a unha conclusión cando as obras son consideradas no seu conxunto. A única clave é asimilar os fragmentos coa fin de chegar a algún tipo de entendemento.

A temática que aparece, unha e outra vez, son figuras que se relacionan cunha especie de estereotipo, alimentado polo mito, exposto como icónico, pero coaccionado a seren unha farsa, iconoclasia conceptual considerada absurda pola súa impotencia esaxerada, como portadores de significado ou da estética política. Os cadros son un comentario sobre o desexo, do mesmo xeito ca pintura en si mesma é un obxecto adaptado a ese desexo de seren desexado. Sen embargo, na serie, teñen a habilidade de proporcionar certa dificultade ao espectador mentres as convencións da pintura se desmontan ata o punto do ridículo.

Emprego unha mestura ecléctica de estilos históricos da arte apropiada para complicar, aínda máis, a incerteza de significado, para deconstruír as relacións xerárquicas de poder entre signos: a xustaposición da iconografía relixiosa co profano e o procedente do subconsciente, producindo alegorías tráxicas interpretadas por actores cómicos, impregnando a linguaxe con contidos burdos e presentando composicións tautolóxicas, para criticar as nocións de autenticidade e de titularidade; trato de realizar obras que desenmascaran a ilusión do real mediante a subversión dos sistemas de crenzas sociais a través de mordaces bromas visuais, con pensamento aleccionador.

Nesta exposición, emprego a abstracción xeométrica, emblemas kitsch e figuras recorrentes, elementos utilizados como actores que chocan os uns cos outros. O cadro actúa como un escenario onde varios relatos interprétanse simultaneamente, desafiando representacións convencionais da identidade, política e historia. Sen embargo, a idea principal céntrase no medo á morte inminente, a dúbida dun mesmo e a melancolía sublime. Finalmente, estes cadros meditan sobre unha cultura a piques de auto-implosionar, que se cambalea nas súas falsas pretensións, e alumean a difícil situación do individuo contra a estandarización deshumanizante".

Manuel Ocampo, 2011

Fonte: Galería adhoc