Cuarto sen ascensor | Galeria

  1. cuartosenascensor02.jpg
01/01/2003
Os decorados constan de catro sets en liña.

Os sets son: a casa dos protagonistas, o descanso da escaleira, o piso dos veciños e o bar que frecuentan. Fronte aos decorados instaláronse gradas para acoller até un máximo de cen persoas que asistirán o día da grabación de cada capítulo.

4º sen ascensor

Error connecting to mysql