Efectos secundarios | Galeria

  1. efectossecundarios09.jpg
14/09/2007
Josito Porto é Marcelo Agra

Xefe de servizo do centro de saúde no que traballa Alicia. Establecerase unha relación especial entre Marcelo e Charo, a irmá de Alicia, que dará lugar a situacións moi singulares.

Efectos secundarios

Error connecting to mysql