culturagalega.org
certames / narrativa
inicio / certames / Narrativa

Os máis próximos

NARRATIVA | Ata o 2014-04-21
CATEGORIA A: de 12 a 14 anos CATEGORIA B: de 15 a 18 anos CATEGORIA C: de 19 a 26 anos Cada participante poderá presentar unha proposta a calquera das dúas modalidades: Poesía e Narración breve. Na modalidade de poesía presentaranse tres poemas como mínimo, de tema e forma libres. Na modalidade de narración breve a extensión máxima será de cinco DIN-A4 e o tema libre. Os traballos estarán escritos en lingua galega e deberán ser orixinais, inéditos e non premiados. Deberán estar escritos con ordenador, en papel de tamaño DINA4, espazamento entre liñas simple e tamaño de letra 12, por unha soa cara; paxinados e sen asinar. Entregaranse orixinal e cinco copias nun sobre no que figure: XXI CERTAME LITERARIO, o lema ou pseudónimo do autor ou autora, a categoría (A, B ou C) e a modalidade (narración ou poesía). Cada traballo presentado levará xunto un sobre pechado no que, por fóra, deberán figurar os mesmos datos, e no interior, unha fotocopia do DNI, e a ficha de inscrición cuberta e asinada, que contén datos persoais e fiscais.
- Convoca / Enviar a:
Concello de Cambre
Área de Cultura e Turismo
Río Barcés, 8
15660 Cambre

Dotación: CATEGORIA A: 1º Premio: 173,00 € 2º Premio: 128,00 € CATEGORIA B: 1º Premio: 218,00 € 2º Premio: 150,00 € CATEGORIA C: 1º Premio: 300,00 € 2º Premio: 173,00 €
Máis información
cultura@cambre.org
NARRATIVA | Ata o 2014-05-02
Poderán concorrer ao premio todos os autores e autoras de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos, acordes coa normativa oficial vixente en lingua galega, agás os gañadores de pasadas edicións. Os textos presentados deberán ser inéditos e totalmente orixinais. Os orixinais serán presentados por sextuplicado exemplar en papel tamaño folio ou en holandesa, mecanografados a dobre espazo. Con cada orixinal que deberá ser presentado baixo lema, xuntarase, en sobre pechado, o nome completo, enderezo e teléfono do autor ou autora, así como o título da novela. Presentarase na plica unha declaración xurada conforme están ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa seguridade social, e non están incursos en prohibición de percepción de obrigas públicas, e en xeral de cumprir os requisitos do artigo 13 da LGS 38/2003.
- Convoca / Enviar a:
Concello da Estrada
Casa do Concello
Praza da Constitución, 1
36680 A Estrada
(Pontevedra)

Dotación: O premio terá unha dotación económica de 9.000 euros que se outorgará indivisiblemente nun único premio. O premio poderá ser declarado deserto.
Máis información

outros certames

NARRATIVA | Ata o 2014-09-01
Zona RSS | Aviso legal | Contacto | O equipo do portal | Licenza de uso | Contactar coa redacción: redaccion@culturagalega.org I T: +34 981 957202 | F: +34 981957205 |
Logo do Consello da Cultura Galega
Consello da Cultura Galega. | http://www.consellodacultura.org
Pazo de Raxoi, 2 andar. 15704 Santiago de Compostela (Galicia)
Tfno: 981957202 | Fax : 981957205 | e-mail: redaccion@culturagalega.org