Carme Junyent: "Un corenta por cento de linguas está en perigo pola falta de transmisión xeracional"

Entrevistamos a presidenta do Grup d´Estudi de Llengües Amenaçades

A coincidir co encontro Sociedades Plurilingües: Da unidade á diversidade celebrado a semana pasada no Consello da Cultura Galega, entrevistamos a Carme Junyent, unha das maiores especialistas da Península en linguas en perigo. Para ela, as linguas están relacionadas con xeitos de vivir en contornos concretos e a súa desaparición supón unha perda de coñecementos. Ao tempo, pensa que a nosa posibilidade de evitar a perda dunha lingua céntrase no nomento en que se perde a transmisión interxeracional.