Impermeabilizacións e obras menores protexerán a Muralla de Lugo

Cultura investirá 200.000 euros na iniciativa

Impermeabilizar boa parte das portas e un dos cubos, limpar a vexetación e as pintadas no contorno e derrubar construcións anexas son algunhas das medidas que se están a desenvolver na Muralla de Lugo. A Consellaría de Cultura investiu 200.000 euros en actuacións menores que pretenden mellorar o estado e o aspecto do monumento. Entre outras iniciativas, preténdese cubrir con reixas metálicas ocos que ata o de agora tiñan tapas de madeira e derrubar un antigo transformados na praza do Cantiño. O groso da actuación está dirixido a conseguir a impermeabilización das portas de Santiago, Campo Farelo e Falsa, que presentan importantes filtracións de auga.