Catro filmes do audiovisual galego reciben axudas para a amortización

Xuntan tres millóns e medio de euros en axudas

Son Todo é silencio, Vilamor, Lobos de Arga e Invasor, catro producións galegas que concorreron ás axudas para a amortización de filmes do Ministerio de Educación e Cultura. Nas táboas achégase tamén información sobre espectadores. Todo é silencio tivo 66.678 espectadores e recibiu máis de 970.000 euros de subvención, Vilamor, 41.960 e recibiu 377.000 euros, Lobos de Arga 75.767, recibindo 1.067.000 euros e Invasor 76.977, con 881.060 euros de subvención.