Explosión Picasso

A Coruña volcase co artista no 120 aniversario da súa primeira exposición

Pablo Picasso por Edward Quinn
Pablo Picasso por Edward Quinn
Hai 120 anos, en 1885, un rapaz novo chamado Pablo Picasso expuña algunhas das súas obras nun establecemento comercial coruñés, marcando así o inicio da vida pública dun dos xenios da arte do século XX. Este ano, o concello da Coruña e diversas institucións da cidade deseñaron unha importante programación que converte á cidade herculina nun dos polos culturais do ano.

Pablo Ruiz Picasso e o mundo que o rodeaba a finais do século XIX son o tema central das cinco exposicións que durante estes meses se poderán contemplar na Coruña. Complementarias entre si, son un claro exemplo da coordinación que é capaz de conseguir a cidade para un evento deste tipo.

Museo de Belas Artes
No Museo de Belas Artes celébrase a exposición “O primeiro Picasso. A Coruña 2015”, a través de 200 pezas, das cales máis de 80 son orixinais de Picasso, correspondendo á súa intensa etapa coruñesa, onde se namorou, morreu alguén moi querido, coñeceu ao seu primeiro mecenas e protagonizou a súa primeira exposición.
A mostra reúne un importante volume de debuxos e pinturas de Picasso cedidos en préstamo polos Museos Picasso de Barcelona e de París, así como polos herdeiros do artista. Xunto a eles tamén se exhibirán obxectos que Picasso utilizou durante a súa aprendizaxe na Escola de Belas Artes, así como abundante documentación sobre a Coruña da época e obra de pintores coetáneos. Unha mostra que revelará como moitos dos temas recorrentes na obra de Picasso, como as pombas, os touros ou a caricatura, están xa presentes nesta etapa temperá.

Museo de Belas Artes da Coruña, ata o 24 de maio

Afundación
A exposición en Afundación preséntanos as relacións entre Picasso e o seu mestre Isidro Brocos
A particularidade desta mostra é que dirixe o foco de atención cara a unha figura, Isidoro Brocos (1841-1914), e un momento histórico (1891-1895) pouco ou nada atendidos ata a data polos grandes biógrafos picassianos. Aínda que é certo que a vida e a obra de Pablo Picasso desenvólvense practicamente ao longo de todo o século XX, resulta fundamental coñecer e poñer en valor eses anos da súa infancia, desde os 10 aos 14, nos que o novo artista toma os pinceis de mans do seu pai, nun acto case simbólico, e recibe unha primeira formación artística regrada, académica.

O principal responsable da súa formación sería Isidoro Brocos, profesor na Escola Provincial de Belas Artes da Coruña, na que se matricularía o novo alumno Pablo Ruiz Picasso. A Isidoro Brocos definírono como un exemplo tardío do realismo, artista académico e rexionalista, pero na arte galega representa, ademais, todo un modelo do individuo moderno, tanto nos seus ideais como no seu sentimento estético.

A exposición organízase a partir dunha selección dos fondos artísticos de //ABANCA Colección de arte, que inclúe a maior colección de debuxos e estudos de academia de Isidoro Brocos, así como obras de Pablo Picasso. Complementan móstraa pezas cerámicas, debuxos e material documental xenerosamente cedidos para a ocasión pola Fundación Pública Galega Camilo José Cela.
Ata o 14 de xuño

Palexco
En Palexco pódese contemplar a exposición Picasso visto por Edward Quinn. . O fotógrafo irlandés retratou a Picasso nos momentos da intimidade, distribuíndo de forma temática as fotografías ao redor da familia, as afeccións, as mulleres, os animais.
Ata o 10 de maio

Kiosco Alfonso
A exposición “Non falaremos de Picasso” é o resultado da interacción de dez artistas internacionais co cadro de Picasso La modelo en el taller, patrocinados pola Fundación Jove. Segundo a Fundación:
“Cada un dos dez artistas seleccionados –que pouco ou nada teñen que ver entre si, nin conceptualmente nin polo carácter dos seus traballos, nin tampouco xeneracionalmente- é o que decidiu o modo de afrontar o tema que se lle propuxo, así coma o tipo de relación que quere establecer co espectador mediante un texto autógrafo que acompaña cada obra”.
Ata o 19 de abril