A cultura cóntase desde a cidadanía

Pier Luisi Sacco defende unha xestión cultural "3.0", maís pendente da cidadanía

Pier Luigi Sacco
Pier Luigi Sacco
Pier Luigi Sacco abriu o ciclo "Desafíos do ecosistema cultural galego ante a Axenda Europa 2020" detallando os modelos económicos da cultura nos últimos anos, e sinalando que entrabamos nun novo ciclo no que a cohesión e participación cidadá, así coma o impacto económico, convértese nun dos piares para o deseño de plans futuros.

O valor económico e social da cultura non está só no prezo dos contidos, senón tamén na participación da cidadanía”. Así o manifestou economista cultural Pier Luigi Sacco no marco dunha intervención que abriu a primeira sesión do ciclo Desafíos do ecosistema cultural galego ante a Axenda Europa 2020 que organiza o Consello da Cultura Galega. O presidente da institución, Ramón Villares, insistiu na inauguración na necesidade dunha “reflexión sobre a cultura en xeral, e a cultura galega en particular, e o seu valor no deseño das políticas”. O ciclo, coordinado por Xosé López contou tamén coa presenza de Xerardo Estévez e Ignacio Aguaded que reforzaron o valor da cultura nunha política activa marcada pola participación da sociedade.

A primeira sesión do ciclo estivo enfocada en por de manifesto a importancia da política cultural. No marco desta orientación Pier Luigi Sacco ofreceu unha intervención encamiñada e evidenciar que o valor económico e social da cultura tamén radica na participación do público. Unha consideración que Sacco coñece ben porque é profesor de Economía da Cultura na Università IULM de Milán pero tamén consultor de numerosos gobernos no deseño de políticas culturais. Para Sacco a clave está, a día de hoxe en deseñar políticas que consigan un alto nivel de impacto social e económico. Para el, “só así se conseguirá incluír a cultura nun nivel efectivo nos ámbitos de decisión e facer políticas duradeiras no tempo”.