Engaiolarte recupera o teatro de Xohana Torres

A editora publica A outra banda do Iberr e Un hotel de primeira sobre o río

Logo de cincuenta anos desde a súa única edición, Engaiolarte acaba de lanzar os dous volumes da obra de teatro de Xohana Torres. A outra banda do Iberr de 1965, e Un hotel de primeira sobre o río (1968) ven a luz en edicións individuais e mais nun estoxo compilatorio que inclúe ademais un caderno cunha capa autografada da autora. Os textos, vencellados ás correntes escénicas europeas da época presentan figuras femininas fortes que apostan polo compromiso coa terra.