O Museo do Mar de Vigo xestionará as instalacións da Illa de San Simón

A Xunta modifica os estatutos da fundación do museo para tal fin

O Consello da Xunta aprobou o cambio dos estatutos da Fundación Museo do Mar de Galicia, modificación coa que a entidade pasa a ter a condición de fundación do sector público autonómico co Goberno galego como administrador titular. Este feito permitirá, nun paso posterior, integrar neste mesmo órgano a xestión da Illa de San Simón. Esta modificación estatutaria faise despois do acordo na reunión do padroado celebrada o pasado mes de outubro e unha vez que se formalizase a cesión gratuíta dos bens do Museo do Mar de Galicia á Comunidade Autónoma de Galicia. O cambio permite así integrar a xestión da Illa de San Simón e dar un novo impulso ao proxecto da Consellería de Cultura para garantir a conservación e posta en valor deste espazo cunha gran riqueza histórica, patrimonial e paisaxística que o converten nun recurso emblemático para o desenvolvemento de actividades culturais na ría de Vigo.

Ben de Interese Cultural desde 1999 As illas de San Simón e de San Antonio son un excepcional enclave cunha forte carga simbólica colectiva vinculada cos seus diversos papeis ao longo da historia: testemuña de traxedias e avatares marítimos, idílica referencia literaria da poesía medieval, refuxio monacal, lazareto para doentes infecciosos, cárcere do réxime ditatorial franquista para illamento político. Na actualidade esta illa é un espazo público para o desenvolvemento cultural de Galicia, nun enclave recuperado de gran valor patrimonial e ambiental. A illa e a súa enseada forman parte da Rede Natura 2000 como hábitat natural europeo protexido. Ao longo do ano as súas instalacións acollen o desenvolvemento dunha extensa programación, como lugar de colaboración con diversas entidades e organismos para actividades formativas e de investigación.

A Xunta de Galicia ten actualmente en marcha o proceso para licitar obras de conservación nas illas de San Simón e de San Antón, ambas na enseada de San Simón, cunha achega de 500.000 €. Esta actuación ten como obxectivo mellorar as condicións do conxunto declarado BIC. Para iso actuarase tanto nos edificios históricos como nas construcións de enxeñaría e nos espazos exteriores. Así, os traballos previstos no proxecto técnico resolverán as patoloxías máis urxentes para garantir a conservación do ben, evitar a súa deterioración inmediata, mellorar as condicións de illamento e aforro enerxético, garantir as condicións de seguridade das visitas do público e recuperar a imaxe dos xardíns históricos. Ademais, tamén está previsto mellorar as instalacións de fontanería, rego e saneamento para reducir o consumo de auga. En concreto, no Edificio Multiusos repararase a cuberta, carpintaría e pavimentación, no de Cursos e Seminarios levarase a cabo a restauración da cuberta, canalóns, fiestras e fachada e, na Casa da Cultura e os Oficios do Mar, a actuación centrarase nas carpintarías exteriores e nos acabados dos paramentos. Ademais, segundo comunica a Xunta, tamén se van restaurar as carpintarías e facer reparacións puntuais nas cubertas do Centro de Interpretación e Documentación, na vivenda do garda e na área de recepción e administración de visitantes. Por outra banda, actuarase no exterior da Residencia Stella Maris e do edificio de aseos públicos. O proxecto que conta con fondos europeos complétase coa restauración dos muros do perímetro exterior e dos peiraos, a reparación da ponte e do sistema hidráulico e a restauración da xardinaría histórica plantando novos exemplares de palmeiras e buxo para recuperar a imaxe orixinal