A Xunta aproba a convocatoria de axudas á preprodución audiovisual

Esta liña volve contar un ano máis cun orzamento de ata 300.000 euros

A Xunta ven de aprobar unha nova convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais galegos cunha dotación de 300.000 euros, a mesma cantidade que en anos anteriores. Estas axudas públicas estarán destinadas aos diferentes traballos a cargo de produtoras independentes que teñen lugar na fase de preprodución de películas e series para cinema, televisión e plataformas de vídeo baixo demanda, cara á súa produción e rodaxe nos vindeiros anos. En concreto, estas axudas, que se concederán en réxime de concorrencia competitiva, inciden en labores previos relacionados co guión, dereitos de autor ou propiedade intelectual, financiamento, venda e distribución, xestión de dereitos, investigación, elaboración de materiais de promoción, gastos de asesoría ou consultaría, alugueiro de espazos de traballo e outros que teñan lugar na fase anterior á filmación.

As bases da convocatoria, que serán proximamente publicadas no Diario Oficial de Galicia, establecen catro categorías: proxectos de longametraxes cinematográficas de ficción, animación ou documentais de carácter creativo cunha duración mínima de 60 minutos, de series de ficción previstos para ter unha duración total mínima de 150 minutos; e de series de animación e documentais, cando menos nestes dous casos con 100 minutos de duración. Cada empresa solicitante pode resultar beneficiaria con ata 30.000 euros no caso das longametraxes e series de ficción ou de animación, ata 25.000 nas longas de ficción, ata 20.000 na series documentais e ata 15.000 nas longametraxes documentais.