A Xunta dá a coñecer as liñas do Plan de Cultura Marítima

Prevé establecer "áreas nai" en vilas costeiras que conservaron elementos tradicionais

O Consello da Xunta coñecía o pasado xoves 7 de setembro o texto do Plan da Cultura Marítima de Galicia, que a Consellería do Mar está a elaborar en colaboración cun equipo liderado polo profesor Óscar Fuentes da Universidade da Coruña. O documento "pretende converterse nunha guía e nun punto de partida para que o conxunto da comunidade -as distintas institucións e entidades- actúe de xeito coordinado para protexer o seu pasado e presente mariñeiro e evitar que quede no esquecemento", segundo explica a nota difundida pola Xunta.

Este plan "fai unha profunda análise da diversidade de bens inmobles, mobles e patrimonio inmaterial existente na comunidade e recolle 100 medidas a aplicar antes do ano 2030 que contribuirían a avanzar no seu coñecemento, preservalo e poñelo en valor tanto en Galicia como no exterior". Dentro das fortalezas do patrimonio marítimo galego, a análise destaca "a existencia de abundante patrimonio somerxido, de artes de pesca tradicionais sustentables, dun gran número de museos do mar e de moitos oficios tradicionais que aínda persisten".

Deste xeito, o texto presentado un repaso por "estaleiros e carpinterías de ribeira, fábricas de conserva e salgadura, casetas de pescadores e lavadoiros de redes, vivendas mariñeiras, peiraos, embarcadoiros, faros, lonxas, cemiterios, ermidas ou santuarios e restos arqueolóxicos", ademais de atender a embarcacións, artes de pesca e ferramentas tradicionais vencelladas ao mar. O patrimonio inmaterial, incluídas festas, tradición oral, léxico marítimo, cociña ou expresións artísticas contan tamén cun apartado no documento.

Como obxectivos estratéxicos, o plan pretende conservar a promover a cultura mariñeira con medidas como "un estudo das rías, ríos e paisaxes marítimas, a elaboración dun atlas virtual do patrimonio marítimo galego ou dun dicionario da cultura marítima". Un segundo obxectivo será a "a converxencia das institucións, recursos e axentes" unha liña que inclúe a creación dun observatorio da cultura marítima, a dixitalización de documentación histórica das confrarías ou a organización dunha gran mostra da cultura marítima. O desenvolvemento produtivo de empresas tradicionais no mar e mais "estender o coñecemento da cultura marítima a nivel nacional e internacional" aparecen como outros obxectivos deste proxecto.

Nun anexo, e segundo informou a Xunta o plan " on en valor determinadas zonas do litoral galego que salientan por conservar as características orixinais e elementos singulares vencellados co mar ao non terse visto sometidos aos procesos de urbanización e industrialización do litoral" Co nome de "áreas nai" estes son núcleos urbanos que contan "cunha identidade especial". Rinlo, Espasante (Ortigueira), Mugardos, Redes (Ares), Quilmas (Carnota), Muros, a enseada de Broña (Outes), a zona da Secada-Touro (Ribeira), Combarro (Poio) e A Guarda son os espazos deste tipo que recolle a proposta da Xunta.